Chuyến đến nội dung

Hệ thống Cửa Hàng

Cửa hàng số 01:
Địa chỉ: D1/12 Nguyễn Thị Tú, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Hồ Chí Minh
(dời từ địa chỉ cũ D7/11 Nguyễn Thị Tú từ ngày 29/10/2021. Cách KFC Nguyễn Thị Tú 3 căn và cùng bên)
Điện thoại: 098.626.5576